Regulament Black Week 2021

REGULAMENTUL OFICIAL AL  CAMPANIEI PROMOTIONALE

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Black Week 2021„ (denumita in cele ce urmeaza “Campania promotionala”) este SC NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL, cu sediul social in Str. Alexandru Odobescu 68, ap. 10, Timisoara, Jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/4400/2019, CUI 41965947.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in  continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta  Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor  prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.  

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si  dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.  

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

2.1. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania Black Friday/Week 2021 (12.11.2021- 19.11.2021) pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0724 706 491 sau prin email, la adresa naturaessenceboutique@gmail.com.

2.2. Campania poarta denumirea “Black Friday/Week 2021"

2.3. Campania se desfasoara pe platforma de comert electronic www.natura-boutique.ro in perioada 12-19 Noiembrie 2021.  

2.4. Dupa data incheierii Campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia continuarii Campaniei.  

2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.  

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

3.1. Obiectul Campaniei promotionale il reprezinta produsele comercializate pe platforma de comert  electronic www.natura-boutique.ro in perioada 12-19 noiembrie 2021, marcate special, prin afisarea pretului initial si pretul din promotie.  

3.2. Cuantumul reducerilor va fi de pana la 40% din pretul de vanzare.  

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOTIONALE  

4.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un produs pe perioada de desfasurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate. 

4.2. Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va avea afisat pretul initial si pretul din promotie.  

4.3. Campania este valabila numai in limita stocului disponibil. Produsele care nu se vor mai afla pe  stoc la momentul asamblarii coletului, vor fi automat scoase din comanda, fara instiintarea prealabila a participantilor. Totodata, comenzile plasate in perioada promotionala nu se pot modifica/adauga/completa/elimina.  

4.4. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.  

4.5. Costul transportului nu este inclus in campanie.  

4.6. Procesul de livrare poate dura pana la 5 zile lucratoare. Participantii vor intra in posesia  produselor comandate in termen de pana la 10 zile lucratoare de la data cand societatea de curierat aleasa va ridica produsele.  

4.7. Campania promotionala nu se cumuleaza cu alte oferte, promotii, reduceri,  vouchere, puncte bonus etc. Totodata, comenzile nu se cumuleaza, fiecare comanda plasata este de sine statatoare. 

4.8. Toate tipurile de voucherele vor fi inactive pe durata campaniei promotionale, si nu se vor putea aplica la produsele cu pret intreg. 

SECŢIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI  

5.1. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia produselor participante la Campanie din  motive independente de vointa Organizatorului, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.  

5.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre  participanti si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal în legatura cu produsele achizitionate.  

5.3. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata  sau anulata.  

5.4. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.  

5.5. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei.  

5.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de  desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,  litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Timisoara.  

SECŢIUNEA 6. INCETAREA, SUSPENDAREA, INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE  

6.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul in care stocurile de produse incluse in campanie se epuizeaza.  

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand Campania de reduceri  promotionale, cu o instiintare prealabila a publicului, in urmatoarele situatii: a.) in caz de forta majora  conform legislatiei in vigoare; b.) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii; c.) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfasurarea  regulamentara a Campaniei Promotionale.  

6.3. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania promotionala va inceta/se  va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel  de despagubiri.  

6.4. Incetarea sau suspendarea Campaniei promotionale din motivele indicate mai sus, determina  incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.  

6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a  campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica  organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.  

SECȚIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta campanie fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:  

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care  persoanele care participa la Campanie o folosesc pentru a valida comanda plasata precum si a  datelor oferite in acest scop; Participantii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi,  dar fara a se limita la: nume/ prenume, adresa domiciliu, nr. de telefon, adresa e-mail, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul livrarii produselor comandate si care fac obiectul campaniei stabilita prin acest Regulament;  

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.  

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna  prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia  personala la adresa de mail naturaessenceboutique@gmail.com.

Participantii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de  interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se  adresa justitiei. 

SECŢIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Utilizarea website-ului www.natura-boutique.ro se face pe propriul risc. Acest website este oferit astfel cum este disponibil, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.  

8.2. In scopul utilizarii acestui website sunteti singurul responsabil pentru obtinerea, configurarea si  intretinerea in orice mod a hardware-ului, software-ului, serviciilor de telefonie si a oricaror altor  echipamente si servicii necesare pentru ca dumneavoastra sa puteti utiliza acest website.  

8.3. Accesand website-ul, sunteti de acord cu Limitarea Raspunderii. Daca nu sunteti de acord cu  termenii si conditiile din aceasta sectiune, va solicitam sa incetati utilizarea website-ului.  

8.4. Internetul nu este un mediu sigur, fiind posibila intreruperea, oprirea accesului, precum si  incalcarea accidentala sau deliberata a securitatii si confidentialitatii informatiilor, ca urmare a unor  situatii in afara controlului nostru. Astfel, utilizarea acestui website poate fi afectata de numerosi  factori in afara controlului NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL

8.5. S.C. NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL. nu va fi responsabila fata de dumneavoastra sau fata de alte terte parti pentru  vreun prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarui eveniment dintre cele mai sus  mentionate, dar pentru niciun alt fel de prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarei  defectiuni operationale, modificari sau retrageri ale website-ului. In consecinta, continutul websiteului este disponibil fara garantii, exprese sau implicite, inclusiv dar fara a se limita acuratetea,  actualitatea si/sau integralitatea informatiilor furnizate.  

8.6. Fara a aduce nicio limitare in legatura cu cele mai sus mentionate, precum si in corelare cu legislatia aplicabila, S.C. NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL nu ofera nicio reprezentare sau garantie cu privire la faptul ca:  

Website-ul va fi compatibil cu computerul dumneavoastra si cu echipamentele si software-ul asociat; Informatiile continute pe acest website sau in legatura cu acesta vor fi corecte si complete;  Faptul ca unele sau anumite rezultate pot fi obtinute prin intermediul utilizarii acestui website;  

Utilizarea website-ului, descarcarea oricaror informatii nu va genera virusi sau orice alte componente  distructive sau disruptive.  

8.7. S.C. NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL, nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau alte terte parti pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, sau pentru alte prejudicii de orice alta natura in legatura cu  utilizarea acestui website, orice continut aflat pe website sau accesat prin utilizarea acestuia.  

8.8. Recunoasterea si acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor din cadrul acestui  document constituie o alocare corecta a riscurilor asumate si a raspunderii.  

8.9. Sunt interzise linkurile catre website fara permisiunea scrisa explicita a S.C. NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL. Framingul (incadrarea site-ului intr-un alt site), mirroring-ul (copierea) site-ului, scraping-ul (copierea  de continut de pe site si republicarea in alta locatie) si alterarea datelor disponibile pe website sau a  continutului acestuia in orice forma si prin orice metoda sunt strict interzise.  

SECŢIUNEA 9. FORTA MAJORA  

9.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut,  independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini  obligatiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca  derularea campaniei este impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei  astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile  asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa  comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

SECŢIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE  

10.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite  la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea  “Campanie promotionala”, in termen de maxim 2 (doua) zile de la producerea incidentului reclamat.  In cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio  contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei. Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.  

10.2. Orice eventual litigiu intre Organizator si participanti va fi solutionat pe cale amiabila. Atunci  cand acest lucru nu este posibil, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. 

SECŢIUNEA 11. DISPOZITII FINALE  

11.1. Legea aplicabila este legea romana.  

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a  acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile  acestei Campanii.  

11.3. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula,  celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta  prevederilor declarate nule. In masura posibilului, clauzele anulate se inlocuiesc cu o alta  reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite  de validitate.  

11.4. Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 09.11.2021  

ORGANIZATOR:

SC NATURA ESSENCE BOUTIQUE BY MC SRL